Everfuel og Crossbridge Energy modtager tilskud til HySynergy flydende e-brændstofundersøgelse

Fredericia, 21. juni 2022 – Everfuel A/S og Crossbridge Energy A/S er glade for at kunne meddele, at de to virksomheder i et samarbejde med Aalborg Universitet har modtaget offentlig støtte til en forundersøgelse af potentiel fremtidig produktion af flydende e-brændstoffer i Fredericia, Danmark.

Den samlede bevilling udgør 5,8 mio. kr. Bevillingen vil blive brugt til at medfinansiere pre-feasibility-undersøgelsen, som vil omfatte udviklingen af ​​et testproduktionsanlæg, som blandt andet vil blive brugt til at udforske forskellige elektrolyseteknologier på Everfuel Tech-stedet.

I testfasen skal der ses på en bred anvendelse af e-brændstoffer som et rent brændstof til mobilitet, potentielt som erstatning for jetbrændstof i luftfarten og til skibstrafik. Det kunne for eksempel produceres ved at omdanne grøn brint til methanol i en reaktor via katalyse med kuldioxid (CO2).

Everfuel vil levere brinten fra HySynergy elektrolyseanlægget, mens Crossbridge Energy leverer CO2 fra sit raffinaderi. Testanlægget vil blive placeret på Crossbridge Energys arealer ved raffinaderiet i Fredericia. Resultaterne vil blive brugt til evaluering af potentiel fremtidig industriel skala e-brændstofproduktion og vil undersøge måder at kombinere grøn brint med CO2 i arbejdet med at finde bæredygtige brændstoffer.

“Grøn brint er nøglen til at låse op for nul-emissionsmobilitet i stor skala til lands, i luften og til søs. Vi ser frem til at samarbejde med Crossbridge Energy og Aalborg Universitet om at få flere og bedre data relateret til e-brændstofproduktion, herunder hvordan man kan optimere processerne i forhold til brintproduktion. At udforske synergierne i dette projekt vil være meget interessant og bane vejen for endnu bedre måder at udnytte den grønne brint, vi producerer på,” siger Jacob Krogsgaard, CEO for Everfuel.

“Nye og mere bæredygtige brændstoffer er et must for fremtidens transport. Nu får vi undersøgt og kortlagt mulighederne med methanol. Det tegner spændende,” siger Finn Schousboe, CEO hos Crossbridge Energy.

 

 

For yderligere information:

Lea Vindvad Hansen, Investor Relations & Communications Manager, Everfuel A/S, +45 6183 0205, [email protected]

Torben Øllegaard Sørensen, External Relations Advisor, Crossbridge Energy A/S, +45 4077 9257

 

Om Crossbridge | www.crossbridge.dk

Crossbridge Energy er en førende energiproducent med et fokus på miljø samt at udvikle og drive bæredygtige energiløsninger. Crossbridge Partners købte A/S Dansk Shell-raffinaderiet (omdøbt til Crossbridge Energy A/S) i juli 2022. Crossbridge Energy A/S leverer cirka 35 % af det samlede danske forbrug af flydende brændstof.

Crossbridge Energy Partners er fokuseret på at omlægge traditionel energiinfrastruktur og vokse gennem opkøb i Nordamerika, Europa og andre steder. Gruppen har $2,0 milliarder i årlig omsætning.

 

 

Om Everfuel | www.everfuel.com

Everfuel gør grøn brint til nul-emissionsmobilitet kommercielt tilgængelig i hele Europa og tilbyder konkurrencedygtige altomfattende brintforsynings- og brændstofløsninger. Vi ejer og driver grøn brintinfrastruktur og samarbejder med bil-OEM’er for at forbinde hele brintværdikæden og problemfrit levere brintbrændstof til virksomhedskunder under langsigtede kontrakter. Grøn brint er et 100 % rent brændstof fremstillet af vedvarende energi og nøglen til elektrificering af transportsektoren i Europa og en bæredygtig fremtid. Vi er en ung ambitiøs virksomhed med hovedkontor i Herning, Danmark, og med aktiviteter i Norge, Danmark, Sverige, Holland, Tyskland og Belgien og en plan om at vokse på tværs af Europa. Everfuel er noteret på Euronext Growth i Oslo under EFUEL.