Raffinaderiets flare vil se anderledes ud 15. december 2021

Flammetårnet, det som hedder flaren, hos Crossbridge Energy Raffinaderiet i Fredericia vil den 15. december se lidt anderledes ud nogle timer. Flammen vil være større.

 

Det skyldes, at der skal foretages vedligehold på en kompressor.

Vedligeholdesesopgaven forventes at vare få timer, hvorefter driften igen vil køre som vanligt og flaren derfor vil se almindelig ud igen. Vedligeholdelsesarbejdet er planlagt til at starte ved 10-tiden.

 

Crossbridge Energy Raffinaderiet beskæftiger ca. 250 faste medarbejdere og får på daglig basis hjælp af op mod 100 eksterne underleverandører. Crossbridge Energy producerer mere end 35 procent af det danske forbrug af flydende brændstoffer til trafikken og er Europas mest energieffektive raffinaderi. Således er raffinaderiet Danmarks største leverandør af overskudsvarme til fjernvarme, som luner hvad der svarer til mere end 23.000 almindelige husstandes årlige forbrug.

Crsossbridge Energy Raffinaderiet Fredericia, flare.