Planlægger til Scheduling afdelingen på Raffinaderiet i Fredericia

Vil du gerne arbejde i et dynamisk og internationalt arbejdsmiljø med spændende daglige udfordringer og gode muligheder for udvikling? Vil du være med til at sætte dit aftryk på nuværende og fremtidige brændstoffer – gas, benzin og diesel og andre spændende produkter som omstilligen bringer?

Vi søger en ny medarbejder til start hurtigst muligt, vores team skulle gerne komme til at bestå af 5 planlæggere og 3 analytikere.

Afdelingen sidder som bindeled mellem produktionen, markedet, forretningen udadtil og fremtidig strategi.

Vores primære opgave er at maksimere raffinaderiets indtjening fra olieforretningen. Dette involverer import af råolie, blandekomponenter og additiver, planlægning af driftsanlæg i form af gennemløb og kvalitet, blanding af færdigvarer samt levering af produkter via læsseramper, rørledning og vores havneanlæg.

Raffinaderiet er i en spændende udvikling med mange forandringer der kræver styrket kommerciel tankegang, maksimering af værdikæden og strategisk tankegang.

Du kommer til at blive en del af et team, der spiller en nøglerolle i at opnå vores ambitioner. Det er vores mål at levere det rigtige produkt på det rigtige sted til den rigtige tid og i fremtiden være med til at bringe den grønne omstilling op i storskala.

Arbejdsopgaver og ansvarsområder

Vores nye kollega skal primært stå for optimering og planlægning af vores råolie og fuel olie portefølje. Dette er et spændende område da råoliens sammensætning påvirker driften af raffinaderiets øvrige procesanlæg og alle produkterne. Du vil få en stor berøringsflade internt og ekstern eksponering, da vi lægger kræfter i også at udvikle raffinaderiet til at være producent af mere bæredygtige brændsler.

Den primære opgave for vores nye planlægger bliver at udarbejde en produktionsplan, kommunikere og følge op på denne. Dette indebærer balancering af raffinaderiets egne komponenter samt eksport og importer. Du bliver ansvarlig for udarbejdelse af instruktioner til driften, opfølgning og afstemning med salgsled samt håndtering af en række 3. parter.

Du får et ansvarsområde med mulighed for indflydelse og opgaverne vil vokse over tid.

De daglige opgaver og ansvarsområder er:

 • Omsætte månedsplan til dag-til-dag aktiviteter for vores råolie destillation.
 • Udarbejde og kommunikere plan for leverancer af råolie via havnen eller råolieterminalen.
 • Udarbejde og kommunikere plan for leverancer af produkt via rørledning til havnen.
 • Opfølgning på udførelse af planen.
 • Udfordre flaskehalse og på sigt evaluere andre typer olier.
 • Sikre optimal udnyttelse af driftsanlæg i samråd med driften, laboratoriet og procesteknologerne.
 • Håndtere forsyningsforespørgsler samt kontraktlige forpligtigelser. Herunder samarbejde med forsyningsafdelingen i København samt tradere i Geneve.

Kvalifikationer

Vores nye planlægger skal:

 • Være fagligt velfunderet indenfor organisk kemi, matematik/fysik og gerne olie-/gas-branchen.
 • Kunne træffe beslutninger på begrænset datagrundlag.
 • Have positiv tilgang til problemløsning.
 • Have gode samarbejds- og kommunikationsevner.
 • Have gode IT-færdigheder især Excel og Aspentech.
 • Være fleksibel og omstillingsparat overfor skiftende forretningskrav.
 • Kunne arbejde i et dynamisk internationalt miljø, hvor tingene hele tiden ændrer sig.
 • Kunne håndtere såvel interne som eksterne interessenter.
 • Være proaktiv, kunde- og serviceorienteret.
 • Tale og skrive dansk og engelsk på højt niveau.

Vi ser gerne du har en uddannelse som kemiingeniør med interesse for energi og logistik.

Ansøgning

Til den rette kandidat tilbydes en dynamisk stilling med mulighed for både personlig og professionel udvikling.

Send din ansøgning til personale-dk@frecop.com senest den 10. januar, mærket “Planlægger”. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Henrik Rømer +45 2220 5861.