Crossbridge Energy har besøgt lodsejere langs rørledning

21. september 2022

Crossbridge Energy A/S har den seneste tid haft repræsentanter på besøg hos en række lodsejere, der bor langs rørledningerne, som forbinder raffinaderiet og havneterminalen i Fredericia.

11449 86

Crossbridge Energy A/S har den seneste tid haft repræsentanter på besøg hos en række lodsejere, der bor langs rørledningerne, som forbinder raffinaderiet og havneterminalen i Fredericia.

Æriendet for repræsentanterne har været at tale om træer og andet, der står i det såkaldte tracé, hvor rørledningerne ligger nede i jorden. Ovenpå traceet må der nemlig ikke være store træer, skure og lignende. Dette er tinglyst i servitutter på de pågældende matrikler, og det er for at sikre dette, at de berørte lodsejere er blevet besøgt.

Der vil den kommende tid blive iværksat fældning af træer mv. efter aftale med lodsejerne. At der ikke må være træer, skure og lignende ovenpå tracheet er af hensyn til at passe ekstra på rørledningernes beskaffenhed.

At der bliver taget kontakt til lodsejerne skyldes ikke skader på rørledningen eller frygt her for, for det er der ikke tale om. Årsagen er udelukkende af præventiv karakter.