Bæredygtighed 

Budskab: At være nøgleelement i omstillingsinfrastrukturen i Danmark. 

Udfordring: Den globale CO₂-udledning skal halveres inden 2030, og som en af Danmarks mest energiforbrugende produktionsvirksomheder og betydelig udleder af CO₂ anerkender vi vores ansvar og går forrest i den grønne omstilling. Omstillingen fra fossile brændstoffer til grønne alternativer er en af nøgleelementerne for at opnå mindre CO₂-udledning, og vi er overbevist om, at vi gennem innovative partnerskaber kan finde gode langsigtede løsninger. 

 

Fremtidens brændstoffer

Everfuel1

Den globale udledning af CO2 skal halveres inden 2030, og som en af Danmarks mest energiforbrugende produktionsvirksomheder og betydelig udleder af CO2, anerkender vi vores ansvar og arbejder intensivt på at finde alternative løsninger til fossil brændstofproduktion. Vi er overbevist om, at vi blandt andet igennem innovative partnerskaber kan finde gode og langsigtede løsninger.

Som producent af 35 % af Danmarks forbrug af flydende brændstoffer, vil vi være en del af fremtidens løsning.

At producere fremtidens grønne brændstoffer kræver både enorme mængder brint og kulstof. Det kræver også rammevilkår, som skaber forudsætningen for, at vi og potentielle samarbejdspartnere kan introducere innovative teknologier.

Samarbejdet med Everfuel om at lave en brintfabrik, der skal producere grøn brint, som kan anvendes i produktionen af flydende brændstoffer, er ikke kun et skridt i den rigtige retning, men også et eksempel på, at man ved at danne partnerskaber kan spille hinanden gode og skabe innovative løsninger.

 

Hjørnesten

Bæredygtig vækst

Hver dag arbejder vi på vores grønne forretning og på at finde løsninger for fremtidens flydende brændstoffer.

Sikkerhed og stabilitet

Alt vi gør, bygger på sikkerhed og stabilitet i drift af både anlæg og forretning.
Vi vil sikre de bedste løsninger.

Den bedste arbejdsplads

Vi vil være den bedste arbejdsplads i Syddanmark, hvor alle rykker tættere sammen både fagligt og socialt.

Vores plads i verden

Vi holder fokus både på mennesker, planeten og forretningen for at finde langsigtede løsninger.

Code of Conduct

Crossbridge Energy Okt23 IMG 53

Hos Crossbridge Energy A/S stræber vi efter at opretholde høje standarder for etisk adfærd og integritet. Som en del af vores forpligtelser til at fremme en sund og ansvarlig virksomhedskultur, har vi vores Code of Conduct, der fastlægger grundlæggende principper som vi som virksomhed følger. Vi forpligter os til at efterleve vores Code of Conduct i alle vores aktiviteter og interaktioner med kunder, partnere, medarbejdere og samfund som helhed.