Bæredygtighed 

Shell32

Vores budskab er

At være nøgle element i omstillingsinfrastrukturen i Danmark. 

 

Udfordringen  

Den globale CO₂ udledning skal halveres inden 2030, og som en af Danmarks mest energiforbrugende produktionsvirksomheder og betydelig udleder af CO₂ anerkender vi vores ansvar og går forrest i den grønne omstilling. Omstillingen fra fossile brændstoffer til grønne alternativer er, en af nøgleelementerne for at opnå mindre CO₂ udledning, og vi er overbevist om at vi gennem innovative partnerskaber kan finde gode langsigtet løsninger. 

 

Fremtidens Grønne brændstoffer

Minister

Som producent af 35% af Danmarks forbrug af flydende brændstoffer, vil vi være en del af fremtidens løsning.  

Hos Crossbridge har vi folk der hver dag arbejder for at løse udfordringen i at gå fra sort olieraffinaderi til en grøn forretning. Allerede i dag er raffinaderiet i Fredericia verdens tredje mest energieffektive raffinaderi og nummer et i Europa.  

At producere fremtidens grønne brændstoffer som kræver både enorme mængder brint og biogent feedstock. Det kræver nogle rammer hvor vi fordeler risikoen og løfter i flok.  

Crossbridge Energy A/S og Everfuell har sammen skabt HySynergy, der i dag er et PTX anlæg der producerer grøn brint til brug i produktionen af flydende brændstoffer. Vores ambition er at udvide anlægget og anvende endnu større mængder grøn brint.  

I februar 2023 producerede raffinaderiet sine første 10.000 ton co-processed brændstof. Det er en proces hvor man indfører biogent feedstock f.eks. used coocking oil eller rester fra fødevareindustrien og dermed nedsætter mængden af råolie. Den co-processed brændstof har opnået ISSC certificering og har en reduktion på 94% i forhold til at anvende fossil råolie.  

 

Hjørnesten

Som virksomhed opererer vi under 4 hjørnesten. Bæredygtig vækst, Den bedste arbejdsplads, Sikkerhed og stabilitet, og vores plads i verden.  

Disse hjørnesten er DNA’et i Crossbridge Energy Fredericia.  

Bæredygtig vækst

Vi er en forretning med et kommercielt mindset, og vil fremtidssikre virksomheden med en tosporet strategi.  

Det betyder at vi hver dag arbejder på vores grønne forretning og at finde løsninger for fremtidens flydende brændstoffer  

Den bedste arbejdsplads  

Vi vil være den bedste arbejdsplads i Syddanmark, hvor alle rykker tættere sammen både fagligt og socialt.  

Vi arbejder hver dag på at blive den bedste arbejdsplads, og tror på at en stærk ledelseskultur, en forståelse for roller og ansvar, samt en overensstemmelse mellem ressourcer og tid er nogle af de fokusområder det kræver for at nå i mål.  

Sikkerhed og stabilitet

Alt vi gør, bygger på sikkerhed og stabilitet i drift af både anlæg og forretning. Vi vil sikre de bedste løsninger.  

Ved blandt andet at sætte fokus på det vi kalder Stop Work Autority sikrer vi at det vi laver er udført på en sikker måde. Ved hele tiden at have fokus på dette område ser vi os selv som den pålidelige partner og leverandør.  

Vores plads i verden

Vi er en attraktiv og troværdig partner, der med lokal stolthed engagerer sig, og investerer i netværk og fællesskaber.  

Vi vil med fokus på dette område sikre os at vi er en del af løsningen, ikke problemet. Vi holder fokus både på mennesker, planeten og forretningen for at finde langsigtet løsninger.