Profil

Crossbridge Energy A/S ejes af amerikanske Crossbridge Energy Partners, som vil tage del i den grønne omstilling ved at ændre traditionelle energianlæg fra at producere energi på baggrund af fossile råvarer til at være baserede på grønne feedstocks.

Raffinaderiet i Fredericia er således allerede certificeret til at kunne co-processe eksempelvis rapsolie eller UCO.

Om Os 3

Raffinaderiet i dag

Sitet i Fredericia er en af verdens mest energieffektive raffinaderier. Energieffektivitet er således en nøgleparameter, for jo mindre energi der bruges til produktionen, jo mindre CO2-udledning.

Som leverandør af mere end en tredjedel af det danske forbrug af flydende brændstoffer og eksportør af tilsvarende mængder pr. skib, så beskæftiger Crossbridge Energy A/S ca. 270 medarbejdere, men på daglig basis assisterer omkring 100 eksterne underleverandører i et bredt spekter fra elektrikere og smede til entreprenører og specialister.

Crossbridge Energy åbnede i 2021 en egentlig udviklingsafdeling med henblik på grøn omstilling af produktionsanlæg og samarbejder derudover med en række partnere om eksempelvis brint-produktion, kulstof-projekter med mere.

 

 

 

Raffinaderiets historie

Gl. Foto Byggeri Raf (1)

Den 1. juli 2021 overtog amerikanske Crossbridge Energy Partners raffinaderiet i Fredericia med ambitionen om at bringe sitet ind i den grønne fremtid.

Det betyder, at Crossbridge Energy A/S har fokus på grønnere løsninger for flydende brændstoffer, energieffektivitet og udvikling.

Dette sker også i samarbejde med eksterne partnere omkring grøn brint og mulighederne for grønt kulstof til fremtidens feedstocks, når råolie udfases af produktionen. Samt en række afledte udviklingsområder indenfor overskudsenergi med mere.

Som leverandør af mere end 35 % af det danske behov for flydende brændstoffer til såvel fly, som skibe og den landbaserede transport er netop Crossbridge Energy raffinaderiet et naturligt omdrejningspunkt for den grønne omstilling.

Hver dag producerer vi således 10.000 tons til såvel det danske hjemmemarked som eksport.

Crossbridge Energy Okt23 IMG 12 Sogh

Raffinaderiet blev indviet den 19. august 1966 og har en lang og fastforankret kultur for at arbejde med flydende brændstof samt det sikkerheds-mindset, dette kræver.

Crossbridge Energy håndterer al den rørlagte danske Nordsøolie for DUC partnerne og er en væsentlig aktør omkring forsyningssikkerhed for det danske marked.

Fremtidens brændstoffer

Everfuel7

Crossbridge Energy A/S har pr. 1. juli 2021 overtaget raffinaderiet i Fredericia med tilhørende Trading & Supply aktiviteter og vil bringe raffinaderiet ind i en grønnere fremtid.

Crossbridge Energy A/S vil fortsætte udviklingen af grøn brint, avancerede biobrændstoffer og samforarbejdning. Raffinaderiet er allerede i færd med at omstrukturere raffinaderiet mod en grønnere fremtid, og den udvikling vil fortsætte.

Udviklingen omfatter genbrug af overskudsolie og dermed en grønnere raffinering, planer om at udvikle raffinaderiets muligheder for co-processing af vedvarende råmaterialer, samt undersøge mulighederne for produktion af avancerede biobrændstoffer.

Eksempelvis undersøges mulighederne for at nyttiggøre affald, såsom brugt motorolie og slam fra skibe til at skabe energi, mens der på biobrændselsiden skal arbejdes videre med forarbejdning af vegetabilske dieselolier.

Crossbridge Energy A/S vil fortsætte samarbejdet med Everfuel om at etablere et 300 MW elektrolyse- og PtX-anlæg ved siden af raffinaderiet, som vil producere brint fra overvejende vedvarende energi i raffinaderiets område.

Vores vision og mission

Vision
Vi skaber vores fremtid ved at tilføre ny energi til regionen
Mission
Vi accelererer udviklingen af bæredygtige energiløsninger
Galleri
Crossbridge Energy Okt23 IMG 7
11449 86
Crossbridge Energy Okt23 IMG 10
Crossbridge Energy Okt23 IMG 53
25052024 38
Crossbridge Energy Okt23 IMG 67
Crossbridge Energy Okt23 IMG 51
25052024 10
Crossbridge Energy Okt23 IMG 15
Crossbridge Energy Okt23 IMG 63
Crossbridge Energy Okt23 IMG 20 Plus Sol
11449 66
Crossbridge Energy Okt23 IMG 40
Crossbridge Energy Okt23 IMG 48
25052024 20
Crossbridge Energy Okt23 IMG 62
Crossbridge Energy Okt23 IMG 68
Crossbridge Energy 26Februar2024 82
Crossbridge Energy Okt23 IMG 43
Shell32
Crossbridge Ledelsesgruppe 01 (1)
Image 3