Hvem er vi

DJI 0493 (2)

Få indblik i og overblik over vores virksomhed Crossbridge Energy A/S

 

Crossbridge Energy A/S ejes af Postlane Partners,
som blev stiftet i januar 2016 og har hovedkontor i Stamford USA og underafdelinger i Houston, Odessa, Fort Wayne og Calgary, Bordeaux i Frankrig, samt i Fredericia og København. Postlane Partners driver Crossbridge Energy Partners, der arbejder med aktivt
at tage del i den grønne omstilling.

Selskabet har en portefølje med aktiver i Nordamerika og Europa til en værdi af mere end 900 mio. dollar, svarende til 5,5 mia. danske kr.

Om Os 3

Raffinaderiet i dag


Allerede i dag er raffinaderiet i Fredericia verdens tredjemest energieffektive raffinaderi og nummer et i Europa. Således er det blandt andet Danmarks største leverandør af overskudsvarme til fjernvarme og leverer, hvad der svarer til mere end 23.000 almindelige husstandes årlige forbrug af fjernvarme – produceret ved at nyttiggøre overskudsvarme fra produktionen i stedet for at lade det gå til spilde.

Raffinaderiet har endvidere allerede udført pilottests indenfor
co-processing og er derfor i december 2020 blevet certificeret til
at kunne raffinere bio-olieprodukter fra bunden i det eksisterende raffinaderianlæg fremfor at skulle tilføre biokomponenter efterfølgende.

Raffinaderiet producerer ca. 35 % af det danske forbrug af brændstoffer og har en tilsvarende eksport via selskabets havneterminal i Fredericia. Crossbridge Energy A/S
beskæftiger ca. 240 medarbejdere.


Raffinaderiets historie

Fredericia (1)

Crossbridge Energy A/S har pr. 1. juli 2021 overtaget raffinaderiet i Fredericia med tilhørende Trading & Supply aktiviteter og vil bringe raffinaderiet ind i en grønnere fremtid.

Crossbridge Energy A/S vil fortsætte udviklingen af grøn brint, avancerede biobrændstoffer og samforarbejdning. Raffinaderiet er allerede i færd med at omstrukturere raffinaderiet mod en grønnere fremtid, og den udvikling vil fortsætte.

Udviklingen omfatter genbrug af overskudsolie og dermed en grønnere raffinering, planer om at udvikle raffinaderiets muligheder for co-processing af vedvarende råmaterialer, samt undersøge mulighederne for produktion af avancerede biobrændstoffer.

Crossbridge Energy Okt23 IMG 53 Sogh 2

Eksempelvis undersøges mulighederne for at nyttiggøre affald, såsom brugt motorolie og slam fra skibe til at skabe energi, mens der på biobrændselssiden skal arbejdes videre med forarbejdning af vegetabilske dieselolier.

Crossbridge Energy A/S vil fortsætte samarbejdet med Everfuel om at etablere et 300 MW elektrolyse- og PtX-anlæg ved siden af ​​raffinaderiet, som vil producere brint fra overvejende vedvarende energi i raffinaderiets område.

Bæredygtig fremtid

Minister

Crossbridge Energy A/S har pr. 1. juli 2021 overtaget raffinaderiet i Fredericia med tilhørende Trading & Supply aktiviteter og vil bringe raffinaderiet ind i en grønnere fremtid.

Crossbridge Energy A/S vil fortsætte udviklingen af grøn brint, avancerede biobrændstoffer og samforarbejdning. Raffinaderiet er allerede i færd med at omstrukturere raffinaderiet mod en grønnere fremtid, og den udvikling vil fortsætte.

Udviklingen omfatter genbrug af overskudsolie og dermed en grønnere raffinering, planer om at udvikle raffinaderiets muligheder for co-processing af vedvarende råmaterialer, samt undersøge mulighederne for produktion af avancerede biobrændstoffer.

Eksempelvis undersøges mulighederne for at nyttiggøre affald, såsom brugt mortorolie og slam fra skibe til at skabe energi, mens der på biobrændselsiden skal arbejdes videre med forarbejdning af vegetabilske diselolier.

Crossbridge Energy A/S vil fortsætte samarbejdet med Everfuel om at etablere et 300 MW elektrolyse- og PtX-anlæg ved siden af raffinaderiet, som vil producere brint fra overvejende vedvarende energi i raffinaderiets område.

Vores vision og mission

Vision
Vi skaber vores fremtid ved at tilføre ny energi til regionen
Mission
Vi accelererer udviklingen af bæredygtige energiløsninger
Galleri
Crossbridge Energy Okt23 IMG 7
Crossbridge Energy Okt23 IMG 10
Crossbridge Energy Okt23 IMG 53
Crossbridge Energy Okt23 IMG 51
Crossbridge Energy Okt23 IMG 15
Crossbridge Energy Okt23 IMG 63
Crossbridge Energy Okt23 IMG 20 Plus Sol
Crossbridge Energy Okt23 IMG 40
Crossbridge Energy Okt23 IMG 48
Crossbridge Energy Okt23 IMG 62
Crossbridge Energy Okt23 IMG 68