11449 86

Crossbridge Energy A/S driver raffinaderiet i Fredericia og tilhørende aktiviteter. Raffinaderiet producerer ca. 35% af det danske forbrug af brændstoffer og har en vision om at blive CO₂ neutral.

Crossbridge Energy 

 

Bred Venstre

I dag er raffinaderiet i Fredericia verdens tredjemest energieffektive raffinaderi og nummer et i Europa. Således er det blandt andet. Danmarks største leverandør af overskudsvarme til fjernvarme og leverer, hvad der svarer til mere end 23.000 almindelige husstandes årlige forbrug af fjernvarme – produceret ved at nyttiggøre overskudsvarme fra produktionen i stedet for at lade det gå til spilde.

Raffinaderiet har endvidere allerede udført pilottests indenfor co-processing og er derfor i december 2020 blevet certificeret til at kunne raffinere bioolieprodukter fra bunden i det eksisterende raffinaderianlæg fremfor at skulle tilføre biokomponenter.

"Raffinaderiet producerer ca. 35 % af det danske forbrug af brændstoffer og har en tilsvarende eksport via selskabets havneterminal i Fredericia. Crossbridge Energy A/S beskæftiger ca. 240 medarbejdere."

 

 

Raffinaderiet blev taget i drift 19. august 1966. 1. juli 2021 overtog Crossbridge Energy virksomheden, som nu har rettet sigtet ind mod at blive klimaneutralt raffinaderi senest i 2035. Alt dette og mere til, kan du læse om her.

Værdier

Bæredygtige partnerskaber

Minister

I Crossbridge Energy Fredericia arbejder vi under fire hjørnesten; bæredygtig vækst, sikkerhed og stabilitet, den bedste arbejdsplads og interessent investeringer. 

Ved at arbejde målrettet og struktureret under disse hjørnesten, tror vi på at vi kan gøre en forskel, både for miljøet, menneskerne og verden omkring os.