11449 86

Den grønne omstilling og sikker forsyning er to af nøgleambitionerne for Crossbridge Energy A/S, som driver raffinaderiet i Fredericia.

Herfra leveres mere end 35 % af det danske forbrug af flydende brændstoffer til skibe, fly, biler, traktorer og lastbiler.

Crossbridge Energy 

 

Bred Venstre

Energieffektivitet er en topprioritet for Crossbridge Energy. Sitet i Fredericia er en af verdens mest energieffektive raffinaderier.

Blandt andet udnyttes overskudsvarme fra produktionsprocesserne til fjernvarme, og således er Crossbridge Energy Danmarks største leverandør af overskudsvarme til fjernvarme og leverer fjernvarme, der svarer til mere end 23.000 almindelige husstandes årlige forbrug. Overskudsvarmen distribueres via samarbejdspartner ud til mere end 115.000 boliger i hele Trekantområdet.

"Crossbridge Energy producerer mere end 35 % af det danske forbrug af flydende brændstoffer og har en tilsvarende eksport via vores havneterminal i Fredericia. Der er ca. 270 medarbejdere."

 

 

Den 1. juli 2021 overtog Crossbridge Energy virksomheden med den klare ambition at være en aktiv del af den grønne omstilling. De første skridt er taget, og flere er på vej.

Raffinaderiet blev indviet i august 1966.

Værdier

Grønne partnerskaber

Minister

Kun gennem partnerskaber kan vi bygge bro mellem nutidens forretning og fremtidens brændstoffer. Sammen med Everfuel arbejder vi målrettet på at etablere den største brintfabrik af sin art i Europa, der skal levere grøn brint ind i produktionen af flydende brændstoffer. Brintfabrikken forventes at levere den første grønne brint i 2024.

Projektet hedder HySynergy og markerer starten på en ny æra, hvor vi i partnerskab etablerer banebrydende teknologier og løsninger, der er med til at transformere både vores industri og samfund. HySynergy projektet modtog i 2023 Green Power Prisen.