Velkommen til Crossbridge Energy Fredericia

Crossbridge Energy Fredericia driver raffinaderiet i Fredericia og tilhørende aktiviteter. Raffinaderiet producerer ca. 35 procent af det danske forbrug af brændstoffer.

Om Crossbridge Energy Fredericia

Crossbridge Energy Fredericia ejes af Postlane Partners, som blev stiftet i januar 2016 og har hovedkontor i Stamford USA og underafdelinger i Houston, Odessa, Fort Wayne og Calgary, Bordeaux i Frankrig, samt i Fredericia og København.

Selskabet har en portefølje med aktiver i Nordamerika og Europa til en værdi af mere end 900 mio. dollar, svarende til 5,5 mia. danske kr.

Crossbridge Energy Fredericia som en del af fremtiden

Crossbridge Energy Fredericia har pr. 1. juli 2021 overtaget raffinaderiet i Fredericia med tilhørende Trading & Supply aktiviteter og vil bringe raffinaderiet ind i en grønnere fremtid.

Crossbridge Energy Fredericia vil fortsætte udviklingen af grøn brint, avancerede biobrændstoffer og samforarbejdning. Raffinaderiet er allerede i færd med at omstrukturere raffinaderiet mod en grønnere fremtid, og den udvikling vil fortsætte.

Udviklingen omfatter genbrug af overskudsolie og dermed en grønnere raffinering, planer om at udvikle raffinaderiets muligheder for co-processing af vedvarende råmaterialer, samt undersøge mulighederne for produktion af avancerede biobrændstoffer.

Eksempelvis undersøges mulighederne for at nyttiggøre affald, såsom brugt motorolie og slam fra skibe til at skabe energi, mens der på biobrændselssiden skal arbejdes videre med forarbejdning af vegetabilske dieselolier.

Crossbridge Energy Fredericia vil fortsætte samarbejdet med Everfuel om at etablere et 300 MW elektrolyse- og PtX-anlæg ved siden af ​​raffinaderiet, som vil producere brint fra overvejende vedvarende energi i raffinaderiets område.

Raffinaderiet i dag

Allerede i dag er raffinaderiet i Fredericia verdens tredjemest energieffektive raffinaderi og nummer et i Europa. Således er det blandt andet Danmarks største leverandør af overskudsvarme til fjernvarme og leverer, hvad der svarer til mere end 23.000 almindelige husstandes årlige forbrug af fjernvarme – produceret ved at nyttiggøre overskudsvarme fra produktionen i stedet for at lade det gå til spilde.

Raffinaderiet har endvidere allerede udført pilottests indenfor co-processing og er derfor i december 2020 blevet certificeret til at kunne raffinere bio-olieprodukter fra bunden i det eksisterende raffinaderianlæg fremfor at skulle tilføre biokomponenter efterfølgende.

Kontakt os

Telefon: +45 7920 3522
E-mail: fredericia-reception-refine-r@frecop.com

Egeskovvej 265
DK-7000 Fredericia
CVR nr. 1037 3816

Pressekontakt

Torben Øllegaard Sørensen, Pressechef

Telefon: +45 4077 9257
E-mail: t.soerensen@frecop.com