Crossbridge Energy raffinaderiet renser og vedligeholder

1. august 2023

Raffinaderiets flare vil fra 2. august se anderledes ud grundet nedlukning af anlæg i processen

Shell18

Crossbridge Energy Raffinaderiet i Fredericia lukker fra den 2. august 2023 flere af anlæggene i processen ned på grund af et planlagt rense- og vedligeholdelsesarbejde.

 

Dette betyder, at raffinaderiet vil køre med nedsat kapacitet. Der vil derfor forekomme mere flaring i perioder, som vil kunne ses som en større flamme fra flammetårnet, og der vil også kunne ses mere røg fra raffinaderiets skorstene end normalt.

 

Vedligeholdelsesarbejdet betyder også, at der dagligt vil være flere eksterne leverandører, som gæster raffinaderiet. Der vil være tale om mere end 100 håndværkere og specialister, som vil hjælpe til med de forskellige arbejdsopgaver.

 

Første skridt i vedligeholdelses- og rensearbejdet er at køle procesanlæggene ned og få dem tømt for produkter og klargjort til at kunne udføre vedligeholdelsesarbejde på. Arbejdet vil foregå i døgndrift.

 

Potentielt vil der kunne opstå lugt. Raffinaderiet vil dog driftsmæssig forsøge at imødegå dette ved at omlægge produktionsprocedurer, mens rense- og vedligeholdelsesarbejdet står på.

 

Raffinaderiet beskæftiger ca. 270 faste medarbejdere og producerer omkring 35 procent af forbruget af flydende brændstoffer i Danmark. Raffinaderiet har en ambition om at blive klimaneutralt i 2035 og har således sat gang i en række tiltag og projekter for at nedbringe det fossile aftryk. Det gælder eksempelvis samarbejdet omkring brintfabrikken HySynergy, som den 1. september får besøg af HM Dronning Margrethe i forbindelse med Dronningens officielle besøg i Fredericia.

 

Crossbridge Energy Raffinaderiet i Fredericia er verdens 3. mest energieffektive raffinaderi og nr. 1 i Europa. Blandt andet er raffinaderiet Danmarks største leverandør af overskudsvarme til fjernvarme og leverer hvad der svarer til mere end 23.000 almindelige husstandes årlige forbrug fjernvarme.