Crossbridge Energy raffinaderiet renser og vedligeholder fra 23. september

21. september 2022

Crossbridge Energy Raffinaderiet i Fredericia lukker fra den 23. september 2022 nogle af anlæggene i processen ned på grund af et planlagt rense- og vedligeholdelsesarbejde.

Energy24

Dette betyder, at raffinaderiet vil køre med nedsat kapacitet. Der vil derfor forekomme mere flaring i perioder, som vil kunne ses som en større flamme fra flammetårnet, og der vil også kunne ses mere røg fra raffinaderiets skorstene end normalt.

Vedligeholdelsesarbejdet betyder også, at der dagligt vil være flere eksterne leverandører, som gæster raffinaderiet. Faktisk vil der være tale om ca. 150 håndværkere og specialister, som vil hjælpe til med de forskellige arbejdsopgaver.

Forberedelsesarbejdet har stået på gennem flere uger og måneder, så arbejdet kan påbegyndes så snart procesanlæggene er kølet ned, tømt for produkter og klargjort til at kunne udføre vedligeholdelsesarbejde på. Dette arbejde vil foregå i døgndrift.

Potentielt vil der kunne opstå lugt. Raffinaderiet vil dog driftsmæssig forsøge at imødegå dette ved at omlægge produktionsprocedurer, mens rense- og vedligeholdelsesarbejdet står på.

 

Crossbridge Energy Raffinaderiet i Fredericia er verdens 3. mest energieffektive raffinaderi og nr. 1 i Europa.

 

Raffinaderiet beskæftiger ca. 250 faste medarbejdere og producerer omkring 35 procent af forbruget af flydende brændstoffer i Danmark. Raffinaderiet har en ambition om at blive klimaneutralt i 2035 og har således sat gang i en række tiltag og projekter for at nedbringe det fossile aftryk. Det gælder eksempelvis samarbejdet omkring brintfabrikken HySynergy, Sludge2fuel-projektet for at udnytte spildevandsslam til flydende brændstof samt mulighederne for at co-processe andre typer råolier end fossile.

Crossbridge Energy Raffinaderiet i Fredericia er verdens 3. mest energieffektive raffinaderi og nr. 1 i Europa. Blandt andet er raffinaderiet Danmarks største leverandør af overskudsvarme til fjernvarme og leverer hvad der svarer til mere end 23.000 almindelige husstandes årlige forbrug fjernvarme.