Dronning Margrethe II besøger startskuddet på dansk PtX-eventyr

1. september 2023

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II har i dag, i anledning af sit sommertogt-besøg i Fredericia, besøgt HySynergy hvor det danske PtX-eventyr tager sin begyndelse.

Everfuel5

Danmarks første skridt ind i PtX-eventyret har givet anledning til et besøg fra Dronningen på HySynergy til stor glæde for virksomhederne bag projektet og deres medarbejdere. 

”Det er en kæmpe ære at få besøg af Hendes Majestæt på vores brintanlæg i Fredericia, som selv i en international kontekst er ganske unik. Det er her, hvorfra den grønne omstillingsrejse af samfundet for alvor starter med brintproduktion i storskala,” siger Jacob Krogsgaard, CEO i Everfuel.

”HySynergy viser vejen til fremtiden. Det er vi stolte af at få lov at vise frem for Dronningen, for projektet ville aldrig været blevet virkeliggjort uden et tæt samarbejde mellem danske energivirksomheder og myndigheder,” siger Finn Schousboe, direktør i Crossbridge Energy.

Hemmeligheden bag projektets kæmpe potentiale er, at en stor del af brinten fra anlægget kun skal transporteres ganske få hundrede meter. Her skal den nemlig indgå i produktionen af flydende brændstoffer hos Crossbridge Energy raffinaderiet på den anden side af hegnet til gavn for den danske klimaindsats.  

”Vi står på tærsklen til en ny æra i energibranchen, hvor brinten bliver nøglen til at producere grønne brændstoffer til de sektorer, hvor elektrificeringen ikke ligger lige for. Som raffinaderi har vi en vigtig opgave i at levere morgendagens energiløsninger, og der har vi med vores fælles projekt taget det første store skridt,” siger Finn Schousboe.

Ifølge Everfuel og Crossbridge Energy er alle forudsætningerne til stede for, at samarbejdet mellem de to virksomheder kan levere mærkbare CO2-reduktioner og danne grobund for endnu et dansk eksporteventyr, hvis man formår at udnytte styrkepositionen i tide.  

”Vi ser enorme perspektiver for dansk produktion og anvendelse af grøn brint, men det kræver blandt andet, at der for alvor sættes skub i udbygningen af den vedvarende energi, og at Fredericia Nord hurtigt tilkobles den kommende nationale og internationale brintinfrastruktur mod Tyskland og resten af Europa,” siger Jacob Krogsgaard.

HySynergy er udviklet i et samarbejde mellem Everfuel og Crossbridge Energy Fredericia samt Aktive Energi Anlæg (AEA), Trefor Elnet, Energinet, TVIS og EWII.

 

 

Faktaboks:

  • Dronningen vil tage den første fase af HySynergy-projektet i øjesyn. Det er et 20 MW elektrolyseanlæg, der vil kunne producere op til 8 tons brint om dagen, som via rørforbindelse kan bruges i produktionen af flydende brændstoffer hos Crossbridge Energy raffinaderiet
  • Fase 1 med 20 MW elektrolyseanlægget forventes taget i drift i første kvartal 2024
  • Fase 2 af HySynergy-projektet er allerede på tegnebrættet og har fået tildelt såkaldt IPCEI-status
  • Fase 2 vil bestå af tre sektioner på hver 100 MW. Den offentlige finansiering, der følger IPCEI-statussen, er forbundet med at bygge de første 100 MW af anden fase og udgør ca. 250 millioner kroner
  • Når elektrolyseanlægget på 300 MW er fuldt udbygget, vil HySynergy muliggøre en årlig reduktion på op til 500.000 tons CO2-udledning fra transporten og industrien, hvilket svarer til 11 procent af det samlede CO2-udledningen fra den danske landbaserede transportsektor

 

For yderligere information, kontakt venligst:

Mads Tirsgaard Mortensen, Investor Relations Manager, Everfuel, mm@everfuel.com,

+45 7730 4727

Torben Øllegaard Sørensen, External Relations Advisor, Crossbridge Energy Fredericia, t.soerensen@crossbridge.dk, +45 4077 9257

 

Om Everfuel | www.everfuel.com Everfuel gør grøn brint for industri og mobilitet kommercielt tilgængelig i hele Europa, og tilbyder konkurrencedygtige brintforsynings- og brændstofløsninger. Vi ejer og driver grøn brintinfrastruktur og samarbejder med industri- og køretøjsproducenter for at forbinde hele brintværdikæden og derved levere brint til virksomhedskunder under langsigtede kontrakter. Grøn brint er en 100 % ren energibærer fremstillet af vedvarende sol- og vindkraft og er nøglen til dekarbonisering af industri og transport i Europa. Vi er en ambitiøs, hurtigt voksende virksomhed med hovedkontor i Herning, Danmark, med aktiviteter i Norge, Danmark, Sverige, Holland og Tyskland. Everfuel er noteret på Euronext Growth i Oslo under EFUEL.

Om Crossbridge | www.crossbridge.dk Crossbridge Energy A/S driver raffinaderiet i Fredericia, som leverer mere end 35 % af det danske forbrug af flydende brændstoffer som benzin, diesel og jetfuel. Crossbridge Energy raffinaderiet er Europas førende raffinaderi indenfor energieffektivitet og nr. 3 på verdensplan. Raffinaderiet leverer således overskudsvarme til fjernvarme svarende til mere end 23.000 almindelige husstandes årlige forbrug af fjernvarme til hele Trekantområdet (TVIS). Crossbridge Energy har engageret sig i en række projekter indenfor mindre klimabelastende brændstoffer som bl.a. udnyttelse af spildevandsslam til råoliebase samt grønnere jetfuel.