Erhvervsminister Morten Bødskov besøger HySynergy for at drøfte grønne brændstoffer og det næste store eksporteventyr

16. august 2023

Erhvervsminister Morten Bødskov har i dag besøgt Everfuel og Crossbridge Energys brintprojekt HySynergy for at drøfte grønne brændstoffer og det næste store eksporteventyr.

Everfuel1

On- og offshore vedvarende energi kombineret med PtX og produktion af grønne brændstoffer kan blive det næste store eksporteventyr, som kan finansiere Danmarks velfærdssamfund i generationer fremover, mener Everfuel og Crossbridge Energy.

 

Erhvervsminister Morten Bødskov fik ved selvsyn mulighed for at se hvordan brint allerede i dag kan sendes i rør direkte mellem brintproducenten, Everfuel og aftageren, Crossbridge Energy. Det lille brintrør kan levere mere end 8 tons brint om dagen til Crossbridge Energy, som herefter kan anvendes til at gøre traditionelle brændstoffer grønnere, samt bruges til at producere grønne brændstoffer til f.eks. luft- og skibsfarten.     

 

”Danmark har en unik position for at blive Nordeuropas grønne epicenter. Om få år er målet, at vi producerer mere grøn strøm, end vi selv kan bruge. HySynergy er et lysende eksempel på, hvordan brintproducenten og aftageren forbindes. Det skal vi lykkes med i storskala og forløse et dansk eksporteventyr inden for brint. Regeringen har allerede taget de første indledende skridt til en fælles brintrørledning mellem Danmark og Tyskland. Vi skal udnytte vores grønne førerposition i verden og levere de klimavenlige løsninger, som udlandet higer efter,” siger erhvervsminister Morten Bødskov

 

”Vi står på tærsklen til en ny og grønnere fremtid. Brint er nøglen til at producere grønne brændstoffer, hvilket kræver storskala brintproduktion, og HySynergy viser vejen til fremtiden. Infrastrukturen i form af brintrør er fuldstændig essentielt for at denne skalering kan fortsætte og accelerer den grønne omstilling,” siger Finn Schousboe, CEO Crossbridge Energy A/S.

 

”Med Danmark og Tysklands aftale om fælles brintrørledning står det klart at regeringen og støttepartierne anerkender Danmarks unikke position inden for grøn brint og brintinfrastrukturens betydning i energiomstillingen. Det er essentielt for Danmark og de første industriaktører, at der etableres en konkurrencedygtig brintinfrastruktur uden mange fordyrende mellemled, hvis vi som samfund skal levere på vores unikke potentiale. Everfuel vil være klar til at levere store mængder brint ind i rørledningsnettet til indenlandske og internationale slutbrugere, men det er nu, der skal sættes politisk ind for at kultivere forbindelsen til de nordtyske aftagere, så vi i Danmark kan tage investeringsbeslutningen på produktionskapaciteten,” siger Jacob Krogsgaard, CEO og grundlægger af Everfuel.  

 

 

For yderligere information, kontakt venligst:

Mads Tirsgaard Mortensen, Investor Relations Manager, Everfuel, +45 7730 4727

Torben Øllegaard Sørensen, External Relations Advisor, Crossbridge Energy Fredericia, +45 4077 9257

 

 

Om Everfuel | www.everfuel.com

Everfuel gør grøn brint for industri og mobilitet kommercielt tilgængelig i hele Europa, og tilbyder konkurrencedygtige brintforsynings- og brændstofløsninger. Vi ejer og driver grøn brintinfrastruktur og samarbejder med industri- og køretøjsproducenter for at forbinde hele brintværdikæden og derved levere brint til virksomhedskunder under langsigtede kontrakter. Grøn brint er en 100 % ren energibærer fremstillet af vedvarende sol- og vindkraft og er nøglen til dekarbonisering af industri og transport i Europa. Vi er en ambitiøs, hurtigt voksende virksomhed med hovedkontor i Herning, Danmark, med aktiviteter i Norge, Danmark, Sverige, Holland, Tyskland og Belgien og med en plan om at vokse på tværs af Europa. Everfuel er noteret på Euronext Growth i Oslo under EFUEL.

 

Om Crossbridge Energy| www.crossbridge.dk

Crossbridge Energy A/S driver raffinaderiet i Fredericia, som leverer mere end 35 % af det danske forbrug af flydende brændstoffer som benzin, diesel og jetfuel. Crossbridge Energy raffinaderiet er Europas førende raffinaderi indenfor energieffektivitet og nr. 3 på verdensplan. Raffinaderiet leverer således overskudsvarme til fjernvarme svarende til mere end 23.000 almindelige husstandes årlige forbrug af fjernvarme til hele Trekantområdet (TVIS). Crossbridge Energy har engageret sig i en række projekter indenfor mere bæredygtige brændstoffer som bl.a. udnyttelse af spildevandsslam til råoliebase samt grønnere jetfuel. Ambitionen for Crossbridge Energy A/S er at blive klimaneutralt raffinaderi i 2035. Der er ca. 270 medarbejdere i Crossbridge Energy A/S.