Genopbygning af brandskadet anlæg færdiggjort

23. marts 2023

Flare vil se anderledes ud nogle dage

DJI 0493 (2)

Efter tre måneders genopbygningsperiode er der nu udsigt til at køre med en helt almindelig produktion igen for Crossbridge Energy raffinaderiet i Fredericia.

Den 17. december blev det såkaldte TGU-anlæg ramt af en brand. Branden blev hurtigt bragt under kontrol og slukket, men at genopbygge et så forholdsvis centralt og vigtigt anlæg, som TGU, er en længere proces.

Men med ihærdig hjælp fra adskillige hundrede underleverandører er det nu lykkedes at få færdiggjort genopbygningsarbejdet, så anlægget kan startes op.

Opstartsproceduren er sat i gang sent onsdag d. 22. marts, men da en opstart af et anlæg som TGU er en relativt kompliceret sag, så vil der gå cirka fire dage, før anlægget er fuldt ud oppe at køre.

Derfor vil man udefra kunne se, at flaren periodevis i nogle dage vil kunne se anderledes og større ud end normalt. Der vil også være en risiko for lugt, men Crossbridge Energy vil forsøge at operere anlægget, så denne risiko minimeres.

Til gengæld vil der være udsigt til, at der igen køres normal drift, hvilket er cirka 10.000 ton i døgnet, og dermed også normalleverance af overskudsvarme til fjernvarme igen. Raffinaderiet er Danmarks største leverandør af overskudsvarme til fjernvarme og leverer, hvad der svarer til mere end 23.000 almindelige husstandes årlige forbrug af fjernvarme, ca. 25 procent af fjernvarmeforbruget i hele Trekantområdet.

Siden 17. december har produktionen kørt på cirka 80 procent, men trods det, at et centralt anlæg var ude af drift i en længere periode, så har Crossbridge Energy raffinaderiet formået at køre stabilt.

 

 

 

Crossbridge Energy A/S producerer ca. 35 procent af forbruget af flydende brændstoffer i Danmark (benzin, diesel, jet mv) og har desuden en tilsvarende eksport af produkter via egen havneterminal.

Er Danmarks største leverandør af overskudsvarme til fjernvarme.

Crossbridge Energy raffinaderiet er verdens 3. mest energieffektive raffinaderi og nr. 1 i Europa.

Dagligt afhenter ca. 200 tankbiler flydende brændstoffer fra raffinaderiets terminal og bringer det ud til tankstationer i det jysk/fynske område. Tankbilerne bringer hvad der svarer til to store svømmehaller ud hver dag.

Virksomheden har ca. 255 medarbejdere, men får dagligt hjælp af op mod 100 eksterne underleverandører.

Crossbridge Energy A/S har en ambition om at blive klimaneutralt raffinaderi i 2035.

*TGU (Thermal Gasoil Unit) opgraderer noget af de tungeste produkt fra raffinaderi-processen til gasolie (diesel).