Genopstart af produktionsanlæg på Crossbridge Energy Fredericia

22. december 2022

Lørdag formiddag d. 17. december 2022 opstod der brand på raffinaderiet i Fredericia. Branden kom hurtigt under kontrol med hjælp fra Trekantbrand. Allerede få timer efter branden kunne Crossbridge Energy genoptage udleveringen, så tankbiler igen kunne køre benzin, diesel og øvrige produkter ud til de danske tankstationer.

Image 3

Siden branden har raffinaderiet kørt på lavere blus, hvilket naturligt har indflydelse på driften og dermed også produktionen. Planerne for genopstart af de anlæg, som sikkerhedsmæssigt blev lukket kontrolleret ned, er undervejs, og raffinaderiet forventer snarest at kunne genopstarte produktion her. Dette vil ske indenfor de kommende dage, hvor det vil blive tydeligt ved, at flaren kan se anderledes og større ud i perioder.

Også hvad angår de anlæg, som har lidt skade under branden, er planlægningen af reparationsarbejdet kommet langt. Det forventes imidlertid at tage lidt længere tid, før disse anlæg er fuldt ud klar til drift igen.

Den kontrollerede nedlukning af en række anlæg har foreløbigt betydet en naturlig reduktion i raffinaderiets produktion af flydende brændstofprodukter. Lagerkapaciteten på raffinaderiet har i de seneste dage bidraget til at dække de nødvendige behov. Men det er på nuværende tidspunkt forventningen, at der vil gå noget tid, før produktionen er fuldt genetableret på grund af reparationsarbejdet på beskadigede anlæg.

Crossbridge Energy har løbende en tæt dialog med aftagerne af raffinaderiets produkter for at skabe klarhed om forsyningssituationen. Denne dialog bliver naturligvis fastholdt.