Pressemeddelelse

8. juli 2024

Energistyrelsens forhåndsgodkendelse af certificering af grønne brændstoffer sikrer anvendelsen af grøn brint i Danmark

Pressemeddelelse Billede 080724 (2)

Energistyrelsens forhåndsgodkendelse af ISCC EU certificeringsordningen for grønne brændstoffer betyder, at en af de største barrierer for anvendelsen af grøn brint i industrien nu er fjernet.

Crossbridge Energy og Drivkraft Danmark har længe været bekymret for, at Europa-kommissionen endnu ikke har godkendt certificeringsordningerne til grønne brændstoffer, så produktionen i Danmark kunne komme i gang.

Med nyheden om, at Energistyrelsen har forhåndsgodkendt ISCC EU certificeringsordningen ser det ud til, at der er fundet en god overgangsløsning. Forhåndsgodkendelsen vil sikre, at vi kan komme videre med certificeringen, produktionen og anvendelsen af grøn brint inden Europa-kommissionen har godkendt certificeringsordningerne, så vi ikke forsinker den grønne omstilling af den danske industri.

Vi vil gerne rose Energistyrelsen for at lytte til vores bekymringer om de manglende certificeringsordninger og for et rigtig godt stykke arbejde med at finde en hurtig løsning for industrien, så vi kan komme videre med produktionen af grønne brændstoffer. Det er helt afgørende for den grønne omstilling, at der er villighed til at hjælpe virksomhederne, så Danmark kan blive et grønt foregangsland, siger Marlene Christensen, Business Director i Crossbridge Energy.

Ifølge Drivkraft Danmark bør sagen omkring certificering af grønne brændstoffer også tjene som forbillede, når der fremadrettet skal justeres på uhensigtsmæssige regler, der spænder ben for den grønne omstilling.

Aftalen om forhåndsgodkendelse af certificeringsordningen er et eksempel på, hvad et godt samarbejde mellem myndigheder og industri kan gøre for at løse de barrierer, der nemt opstår på nye grønne markeder. En af de helt store barrierer, for at industrien kan begynde at anvende grønne brændstoffer, er nu blevet fjernet. Det er meget glædeligt, så vi kan få gang i den helt nødvendige produktion af nye bæredygtige brændstoffer til skibe og fly, siger Jacob Stahl Otte, direktør i Drivkraft Danmark.

Læs udmeldingen fra Energistyrelsen her.