Støjværn på Crossbridge Energys havneterminal er færdigt

27. juni 2023

På Crossbridge Energis havneterminal i Fredericia kan nu ses en flere meter høj støjmur, som værner ud mod landsiden på stedet, hvor råolietankere lægger til kaj.  Meningen er, at naboerne i området gerne skulle opleve mindre støj.

Støjværn 1

Havneterminalen er et af de absolut mest travle steder på havnen i Fredericia, hvor der hver måned anduver 20 til 30 tankskibe. Støjmuren, eller støjværnet, omkranser motorer, pumper og kompressorer på den såkaldte VRU, der er i drift, når der pumpes råolie over i skibene.

Forkortelsen VRU står for Vapor Recovery Unit, hvilket kan oversættes til dampindvindings-enhed.

Når man fylder en tank op, skubbes luften fra tanken ud.
Det er den luft og de dampe, der bliver indfanget med VRU'erne.

Crossbridge Energy har investeret ca. en million kroner i støjværnet.