Brand på raffinaderiet

17. december 2022

Omkring kl. 11.20 lørdag d. 17. december 2022 opstod der brand på Crossbridge Energy raffinaderiet. Brandalarmen blev derfor aktiveret og Trekantbrand og Politi tilkaldt.

Shell43

Ilden blev slukket relativt hurtigt af raffinaderiets egne brandmands-uddannede medarbejdere med Trekantbrand som stand by. Ingen er kommet til skade ved branden.

Brandalarmen blev afstillet igen kl. 13.14, og dermed kunne beredskabsindsatsen drosles ned og brandfolkene sendes hjem igen.

Branden vil betyde, at raffinaderiet den nærmeste tid vil blive driftet anderledes end normalt, og man vil derfor kunne iagttage raffinaderiets flare have en større flamme.

Kl. 14.00 blev der igen åbnet for, at tankbiler kunne komme ind for at læsse produkter til udkørsel til tankstationer som normalt. Dagligt kommer ca. 200 tankbiler og kører benzin, diesel med videre ud til tankstationer i det jysk/fynske område.