Hvor får vi kulstof fra til at erstatte råolie i fremtiden?

30. april 2024

Råolie skal erstattes med noget andet for at kunne producere fremtidens grønne brændstof til fly, skibe og en del af den tunge trafik.

Crossbridge Energy 26Februar2024 57

10.000 tons råolie om dagen. Så meget bruger Crossbridge Energy A/S for at forsyne det danske marked med brændstoffer til transport, så folk kan komme på arbejde, i skole, til møder, få bragt varer ud og i det hele taget transportere personer og ting både Danmark og verden rundt.

I alt leverer Crossbridge Energy mere end 35 % af det danske forbrug af flydende brændstoffer.

 

Men i fremtiden vil produktionen skulle ændres fra at være baseret på fossil råolie til at være baseret på andre kulstofkilder. Dette kulstof kan enten være fra CO2 eller fra bio-materiale.

 

”Vi er i gang med en omstilling af produktionen, så vi kan levere de mere grønne produkter, som bliver efterspurgt i fremtiden. Dertil har vi brug for enorme mængder kulstof,” siger chef for den grønne omstilling Lisbeth Sørensen fra Crossbridge Energy.

 

Derfor har Crossbridge Energy engageret sig meget i at finde mulighederne for kulstof – og derfor er det også naturligt, at virksomheden lægger rammer til konferencen Kulstof 2024, hvor blandt andet en national strategi for grøn kulstof bliver diskuteret.

 

Konferencen arrangeres af Triangle Energy Alliance, Food & Bio Cluster Denmark samt Dansk Center for Energilagring. Her gæster omkring 100 deltagere fra såvel energi- som skov- og landbrugsbranchen og fra uddannelses- og videns-institutioner raffinaderiet i Fredericia for at diskutere, hvorfra og hvordan man sourcer kulstof i fremtiden.

 

”Vi hos Crossbridge Energy har kompetencerne og de forudsætninger, der skal til indenfor kemisk produktion, kvalitet, logistik og sikkerhed med meget mere til etableringen af produktion af fremtidens brændstoffer til transport. Vi har allerede anlæg og set-up, så vi i dag producerer og distribuerer 10.000 tons brændstof om dagen. Og vi er i fuld gang med at finde løsningerne på, hvordan vi kan producere fremtidens brændstoffer,” siger Lisbeth Sørensen.

 

Crossbridge Energy kan således allerede i dag co-processe bio-gent materiale i det eksisterende anlæg og er verdens næstmest energieffektive raffinaderi.

Udover kulstof er den anden grønne byggesten til produktionen af fremtidens grønne brændstof brint. Brintfabrikken Everfuel er nabo til Crossbridge Energy og forventes at starte produktion af grøn brint senere i år.