Om branden på Crossbridge Energy Fredericia den 17. december 2022

8. februar 2023

Lørdag formiddag d. 17. december 2022 opstod der brand på raffinaderiet i Fredericia.

Shell43

Branden kom hurtigt under kontrol med hjælp fra Crossbridge Energys eget brandberedskab og fra Trekantbrand. Den mest voldsomme del af branden foregik i få minutter og hele branden var slukket efter blot 45 minutter. Mindre end to timer senere blev brandalarmen afstillet, og Crossbridge Energy kunne genoptage udleveringen fra terminalområdet foran raffinaderiet, så tankbiler igen kunne køre benzin, diesel og øvrige produkter ud til de danske tankstationer - og brandbilerne fra Trekantbrand kunne forlade raffinaderiet igen.

Branden opstod i et røranlæg i selve produktionsanlægget i forbindelse med en rutinerensning af en pumpe. I forbindelse med rensningen opstod der en lækage. Da olien i røranlægget var mere end 350 grader varm, skete der selvantændelse, da det kom ud i fri luft.

Undersøgelser har vist, at lækagen opstod, da en ventil svigtede og ikke lukkede tæt, selv om den var lukket. Operatøren handlede hurtigt, effektivt og efter hensigten ved at bringe sig selv i sikkerhed, slå alarm og med det samme deltage i brandbekæmpelsen.

Crossbridge Energy tager hændelsen meget alvorligt, og igangsatte derfor en større intern evaluering og undersøgelse af sagen, så lignende uheld kan undgås i fremtiden. Medarbejderes sikkerhed er kernen i vores arbejde,  og vi glæder os over, at ingen kom til skade ved uheldet.

Designet og opbygningen af anlægget vil grundet uheldet blive ændret, så der indbygges ekstra sikkerhedsbarrierer. Det omfatter blandt andet en ekstra ventil, som ekstra sikkerhed, samt instrumenter, der skal vise, om der er flow i rørstykkerne.

Endeligt gennemgår vi også vores procedurer for denne type opgave for at sikre, at procedurerne er optimeret til at undgå ulykker og eliminere risiko.

Takket være dedikeret og eksemplarisk indsats fra raffinaderiets medarbejdere og tætte samarbejdspartnere kunne Crossbridge Energy på relativt få dage genopstarte produktionen i de ikke-berørte anlæg og har dermed kunnet producere ca. 80 procent af normalen. Reparationsarbejdet af de berørte dele af anlægget er godt undervejs, og det forventes at raffinaderiet er tilbage ved fuld produktionskapacitet inden udgangen af marts 2023.