Vedligeholdelsesarbejde hos Crossbridge Energy

11. april 2024

På grund af nødvendigt vedligeholdelsesarbejde vil raffinaderiets flare, flammetårnet, vil se anderledes ud fra d. 14. april, og der vil eventuelt også kunne ses mere røg fra hovedskorstenen.

Crossbridge Energy 26Februar2024 54

Vedligeholdelsesarbejdet gør, at det er nødvendigt at drifte anlægget lidt anderledes end normalt, og altså at flammen på flaren til tider vil være større og mere synlig fra afstand samt at der kan forekomme røg fra skorstenen.

 

Potentielt vil der i perioden kunne opstå lugt. Raffinaderiet vil dog driftsmæssig forsøge at imødegå dette ved at omlægge produktionsprocedurer, mens vedligeholdelsesarbejdet står på.

 

Raffinaderiet beskæftiger ca. 270 faste medarbejdere og producerer mere end 35 procent af forbruget af flydende brændstoffer i Danmark. En endog lidt større mængde eksporteres fra Crossbridge Energy havneterminalen via skib.

 

Crossbridge Energy Raffinaderiet i Fredericia er verdens næst-mest energieffektive raffinaderi og nr. 1 i Europa. Blandt andet er raffinaderiet Danmarks største leverandør af overskudsvarme til fjernvarme og leverer hvad der svarer til mere end 23.000 almindelige husstandes årlige forbrug af fjernvarme.